MFCS

Seminarium magisterskie prof. Grażyny Mirkowskiej "Matematyczne Podstawy Informatyki" odbywa się w poniedziałki o 15:00 w sali 1240.

Mathematical Foundations of Computer Science

Drodzy studenci,
Moje seminarium jest zatytułowane Matematycznym Podstawom Informatyki. Chciałabym aby pierwsza jego część dotyczyła przeglądu najważniejszych zagadnień związanych z tą dziedziną. Będziemy więc dyskutowali o problemach specyfikacji i weryfikacji programów, o logikach programów (w szczególności o logice temporalnej, dynamicznej, algorytmicznej, rozmytej, o modelowaniu współbieżności (np. o systemach Petriego, systemach przyczyn i skutków, systemach tranzycji), o analizie danych, o systemach decyzyjnych, o zbiorach przybliżonych i rozmytych, o algorytmach genetycznych. Tę pierwszą część seminarium traktuję jako przygotowanie do wyboru tematu pracy magisterskiej. Serdecznie zapraszam Grażyna Mirkowska

Aktualności

17 xi 2008

O algorytmach niedeterministycznych i problemach NP-zupełnych — Konrad Szałwiński

3 xi 2008

Mrówki, czyli piękno metaheurystyk — Karolina Sołtys (MIM UW) wprowadzi zebranych w tematykę metod przybliżonych, opowie o algorytmach aproksymacyjnych, heurystykach i systemach mrówkowych.
seminarium.jpg

27 x 2008

Języki, gramatyki i płatki śniegu — prof. Grażyna Mirkowska

20 x 2008

Marek Kłocewiak opowie o pojęciu obliczalności, jej modelach oraz jej granicach. W szczególności będzie można posłuchać o Maszynach Turinga, Maszynie RAM, Problemie Stopu i Problemie Pracowitego Bobra.

13 x 2008

Pierwsze zajęcia…

Informacje

Konsultacje

mirkowska@pjwstk.edu.pl
środa: 1130—1300 (sala 1245)

Program seminarium w roku 2008/2009

Lista tematów "do wzięcia" na przyszłe seminaria :

  • O zbiorach przybliżonych (rough sets)
  • Zdaniowa logika dynamiczna
  • Specyfikacja struktury stosów
  • Sieci Petriego jako modele systemów współbieżnych
  • Logika temporalna i jej zastosowania
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License