En1gma

Kwantyfikatory ilościowe $more \text{i} eq$

(1)
\begin{align} \mathcal{M}\models more\,x(\phi,\psi) \end{align}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License